بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 28 اسفند 1395      14:38

صورت های مالی نمونه بانک مرکزی بازنگری شد

بانک مرکزی با گذشت یک سال از اجرایی شدن بخشنامه های صادره در خصوص صورت های مالی نمونه، این صورت های مالی را با دریافت نظر بانک ها و کارشناسان، مورد بازنگری قرار داد و نسخه جدید آن را به بانک ها و موسسه های اعتباری ابلاغ کرد.

اقتصاد ایرانی: این صورت های مالی از برخی جوانب همچون یادداشت های صورت های مالی و اصلاح قالب گزارش دهی مورد بازنگری قرار گرفته اند.

به گزارش ایرنا، بانک مرکزی ضمن تاکید بر حسن اجرای صورت های مالی نمونه توسط بانک ها و موسسات اعتباری، از آنها خواسته است گزارشی از اقدامات خویش را به بانک مرکزی ارسال کنند.
همچنین رسیدگی به صورت های مالی سال ۱۳۹۵ و بررسی درخواست برگزاری مجمع عمومی بانک‏ ها‏‏‏‏ و مؤسسات اعتباری، تنها در چارچوب نمونه ابلاغی و ارائه پیش نویس گزارش حسابرس مستقل روی آن امکان پذیر خواهد بود و اتخاذ تصمیم های مجمع عمومی نیز باید بر مبنای صورت های مالی یاده شده انجام گیرد.
بانک مرکزی در دی ماه امسال با ارسال «مجموعه راهنمای تغییرات صورت های مالی» به بانک ها و موسسات اعتباری از آنها خواسته بود که صورت های مالی سال جاری خود را مطابق با نمونه ابلاغی بهمن ماه ۱۳۹۴ بانک مرکزی، تدوین و ارایه کنند.
این بانک بهمن ماه پارسال با ابلاغ صورت های مالی نمونه مطابق با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)، از بانک ها و موسسه های اعتباری خواست تا از این پس صورت های مالی خود را بر این مبنا تهیه کنند وگرنه مجوز برگزاری مجمع عمومی سالیانه به آنها داده نمی شود.
علت اصرار بانک مرکزی بر تنظیم صورت های مالی بر مبنای استانداردهای بین المللی، تسریع در بازگشت بانک ها به نظام بین الملل پس از برجام است زیرا یک دهه تحریم نظام بانکی موجب شد تا بانک های ایرانی از تحولات سریع شیوه های نوین بانکداری بین المللی عقب بمانند.
استانداردهای گزارشگری مالی IFRS زبان جهان شمول برای ارایه صورت های مالی بنگاه های اقتصادی در سراسر جهان است و گام نخست در آغاز ارتباطات و تجارت بین الملل به شمار می آید.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir